Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me beleven en ik zal het me eigen maken (Confucius)

logo Game Case


Ontdek de kracht van zelfsturing met Spiegelteam – bouw aan een succesvol team!

  • Verbeter het organiserend vermogen van je team: samen beslissingen nemen, heldere communicatie en efficiënte taakverdeling.
  • Werk aan een betere samenwerking: elkaar aanspreken, effectief omgaan met conflicten en inzetten van elkaars kwaliteiten.
  • Bereik samen het gewenste eindresultaat door het stellen van een duidelijk doel, flexibiliteit in de werkverdeling en effectief oplossen van problemen.

Introductie Spiegelteam

Wanneer mensen samenwerken is er niet per definitie sprake van een team. En in een team werkt men niet vanzelfsprekend samen. Een team vormt zich pas wanneer individuen zich committeren aan gedeelde doelen, taken, rollen, werkwijzen, werkafspraken en effectieve samenwerking. De spelsimulatie Spiegelteam richt zich op deze aspecten van teamwork.

Het team krijgt de uitdaging om een school te bouwen in een Afrikaans dorp. Naast het bouwen moeten de teamleden ook andere activiteiten uitvoeren die elkaar beïnvloeden, en dat allemaal binnen een korte tijdspanne.
Deze uitdaging en spanning zorgen voor een energieke en humoristische sfeer. Deelnemers tonen hun authentieke gedrag en de setting zorgt ervoor dat dit gemakkelijk bespreekbaar is. Door Spiegelteam krijgen de teamleden inzicht in de groepsdynamiek en de gebieden waar het team kan verbeteren.

Ontdek waar jouw team staat qua volwassenheid en welke gebieden de grootste groeimogelijkheden bieden. Deze spelsimulatie biedt een unieke kans om snel vooruitgang te boeken en is daarom de perfecte tool voor teamontwikkeling.

Reacties van klanten

Meer reacties

"Spiegelteam is een snel, complex spel waarbij de kwaliteiten en het gedrag van medespelers feilloos naar boven komen."
"Spiegelteam heeft mij geholpen mijn team naar een hoger niveau te brengen."

Kenmerken spelsimulatie Spiegelteam

  • Geschikt voor 7 tot 14 deelnemers
  • De spelsimulatie Spiegelteam duurt 3 uur en 30 minuten.
  • Voor projectteams, startende teams, teams die willen groeien
  • De game wordt gebeleid door een spelleider/coach.
  • De manier om je team te laten groeien!

Meer weten over deze spelsimulatie?


Bekijk ook deze spelsimulaties