To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe. (Anatole France)

logo Game Case


Hou me op
de hoogte

Hallo, ik ben Nettie Wester Nettie Wester

Ik kijk uit naar een wereld waarin mensen constructief samenwerken vanuit hun authentieke zelf. Dus help ik mensen om zichzelf te laten zien, zodat ze vertrouwen hebben om hun unieke bijdrage te leveren.

Ik geloof dat mensen beter presteren als ze goed in hun vel zitten. En dat door samenwerken mensen een hoger niveau kunnen bereiken dan apart.
Met ervarende vormen, zoals spelsimulaties en Lego® Serious Play® maak ik deelnemers bewust van de groepsdynamiek in hun werksituatie en geef ik ze de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en ander gedrag.

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, een spel zegt meer dan 1000 plaatjes

Game Case

In 2012 ben ik gestart met het ontwikkelen van spelsimulaties voor teams. De energie die vrijkomt tijdens het spelen vind ik geweldig. Het is mooi om te zien dat elke game nieuwe inzichten biedt, in jezelf, in je teamgenoten en in de processen binnen het team.

In de afgelopen jaren heb ik mijn aanbod uitgebreid naar het coachen van teams. Altijd met de inzet van een ervarende leervorm. Een spelsimulatie is namelijk vaak alleen een beginpunt van het ontwikkeltraject voor een team. De dynamiek van het team wordt duidelijk en daarmee ook de ontwikkelstappen die genomen kunnen worden.

Lego® Serious Play® zet ik in voor trajecten waarbij het belangrijk is om met het hele team een oplossing te vinden voor een complex probleem of een visie te ontwikkelen.


Een stap verder voor uw team

Ik werk graag met klanten die hart hebben voor hun medewerkers en openstaan voor vernieuwing en alternatieve vormen. Mijn ideale klant begrijpt dat verandering niet in een dag gebeurt en is bereid te investeren in het team.

Wilt u meer halen uit uw team? Neem contact op: 06-57663144 of mail me.