Play is the highest form of research (Albert Einstein)

logo Game Case


Meld je aan
voor de
nieuwsbrief
Lego serious play

LEGO® Serious Play®

Waarom spelen met Lego?

De LEGO® Serious Play® methode helpt organisaties bij het vinden van een gedragen oplossing voor complexe uitdagingen. Het komt van pas bij het ontwikkelen van een strategie of een visie, prototyping of generatie van ideeën, innovatie en planvorming.

De kracht van Lego Serious Play ligt in het gebruik van modellen. Deelnemers bouwen met speciaal geselecteerde legoblokken een model naar aanleiding van de vraagstelling. Vervolgens leggen ze hun model uit en kunnen andere deelnemers vragen stellen over het model. Hierdoor blijft de discussie gefocusseerd op de vraag en worden deelnemers niet persoonlijk aangevallen.


Lego serious play model
De modellen lenen zich voor groepsdiscussie, kennisuitwisseling, probleem oplossing en besluitvorming. Het proces resulteert in een gezamenlijke oplossing die door alle leden wordt geaccepteerd en gedragen.
De LEGO® Serious Play® methode is in 1996 ontwikkeld door twee professoren Johan Roos en Bart Victor bij IMD, Zwitserland en LEGO Group CEO Kjeld Kristiansen. De LEGO Group zocht naar een manier om verbeeldingskracht en innovatie binnen de organisatie te vergroten en deze drie mannen vonden dit in het bouwen van driedimensionale Lego-modellen om met de medewerkers de uitdagingen en problemen te bespreken en aan te pakken.

Lego serious play

Voordelen van Lego serious play

  • Effectief delen van kennis. Het bouwproces is zeer intuïtief, waardoor ook dieperliggende kennis naar boven komt.
  • Elke deelnemer is betrokken bij de totstandkoming van de oplossing. De tijd dat 20% van de aanwezigen 80% van de tijd aan het woord is, is voorbij.
  • De workshop wordt op maat gemaakt voor uw vraag. De verschillende modules van Lego serious play en de inrichting door de begeleider maken dit mogelijk.
  • Iedereen staat achter de gekozen oplossing.


De duur van een Lego serious play workshop varieert van 1 dagdeel (4 uur) tot 2 dagen en hangt af van het soort vraag.
De workshop wordt begeleid door een gecertificeerde LEGO® Serious Play® facilitator.

Voor informatie:
info@game-case.nl