Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me beleven en ik zal het me eigen maken (Confucius)

logo Game Case


Je wilt dat je team optimaal functioneert. De samenwerking loopt lekker, ze lossen eigen problemenop, stralen professionaliteit uit naar de klant en omgeving en realiseren de doelen waarvoor ze staan.

Soms loopt het niet zo soepel. Iedereen in het team is vol goede bedoelingen en toch zijn er irritaties, problemen en zelfs conflicten.
Hoe maak je zichtbaar wat onder de oppervlakte speelt? Hoe kan je je team confronteren met het eigen gedrag en uitdagen om daarin te veranderen? Zodat ze samen afspraken maken en de zaken oppakken om succesvol te zijn. Een team in de flow.

Een spelsimulatie is hiervoor uitermate effectief. Het team vervult een opdracht die aansluit op hun problematiek. De spelsimulatie werkt als een snelkookpan waardoor de teamdynamiek binnen een paar uur zichtbaar wordt. Een veel gehoorde opmerking van deelnemers is “Er gebeurde precies wat er altijd gebeurt”.
De nabespreking gaat over wat er in het spel gebeurde en hoe het team dat wil veranderen. Daarmee legt het team de basis voor de transitie naar een team wat lekker loopt en waarin de leden samen voor het realiseren van de teamdoelen gaan.

Dat is de kracht van spelsimulaties.Speciale toepassingen

Spelen met de omgevingswet

omgevingswet De omgevingswet vraagt naast de inhoudelijke kennis vooral om gedragsverandering. Integraal samenwerken met nieuwe partners is anders dan je gewend bent. Het is essentieel dat iedereen hetzelfde resultaat voor ogen heeft.

Ervaringsgerichte trainingen zijn bewezen effectief als het gaat om het veranderen van gedrag.
Lees over hoe deze trainingen in te zetten ter voorbereiding van de omgevingswet of neem contact op voor informatie over deze mogelijkheden.


LEGO® Serious Play®

LEGO Hoe gaan we om met deze nieuwe situatie of vinden we een oplossing voor dit complexe probleem?
Je wilt dat alle betrokkenen meedenken en achter de oplossing staan.

LEGO® Serious Play® is dé methode om in te zetten in deze situatie. De structuur van bouwen, delen en reflecteren zorgt ervoor dat alle deelnemers gehoord worden en dat alle bijdragen meegenomen worden in het eindresultaat.
Deze effectieve manier van vergaderen creëert draagvlag voor de gekozen oplossing.

Lees meer over LEGO® Serious Play® of boek een LEGO® Serious Play® sessie.
Spelsimulaties voor veranderprocessen en teamtrainingen.

Game Case ontwikkelt spelsimulaties op maat en zet bestaande spellen in. Wij helpen organisaties en teams om spelenderwijs te leren met doelgerichte interventies die impact hebben, vanuit een positieve instelling met veel plezier.

Kernwoorden bij spelsimulaties zijn:
ervaren, experimenteren, energie en koppeling met de werkelijkheid.


Jane McGonnagal is mijn held. In haar TED talk vertelt ze over het belang van spelen.