Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me beleven en ik zal het me eigen maken (Confucius)

logo Game Case


Nieuws

De omgevingswet komt eraan

omgevingswet De omgevingswet vraagt naast de inhoudelijke kennis vooral om gedragsverandering. Integraal samenwerken met nieuwe partners is anders dan je gewend bent. Het is essentieel dat iedereen hetzelfde resultaat voor ogen heeft.

Ervaringsgerichte trainingen zijn bewezen effectief als het gaat om het veranderen van gedrag.
Lees over hoe deze trainingen in te zetten ter voorbereiding van de omgevingswet of neem contact op voor informatie over deze mogelijkheden.
LEGO® Serious Play®

LEGO LEGO® Serious Play® is zeer geschikt voor het delen van meningen en inzichten. Mensen drukken zich uit met hun handen door modellen te bouwen. Het mooie van deze methode is dat er meer gedeeld wordt via een model dan in een gebruikelijke setting.
Met name zijn we enthousiast over de kracht bij strategische sessies. Het creëren van een gezamenlijke visie, waarbij iedere deelnemer inbreng heeft en de groep een beeld neerzet van de organisatie, de stakeholders en/of de markt.
Nettie is Certified Facilitator LEGO® Serious Play®.
Lees meer over LEGO® Serious Play® of neem contact op voor informatie over deze methode.


Spelsimulaties voor veranderprocessen en teamtrainingen.

Game Case ontwikkelt spelsimulaties op maat en zet bestaande spellen in. Wij helpen organisaties en teams om spelenderwijs te leren met doelgerichte interventies die impact hebben, vanuit een positieve instelling met veel plezier.

De aanpak

Wat is de bestemming?

Als eerste onderzoeken we samen wat het doel van de training moet zijn. Wat heeft het team nodig en hoe gaan we dat realiseren?

Waar zijn we nu?

Waar staan we nu als team? Wat is onze werksituatie en met welke partijen hebben we te maken. Hoe werken we binnen het team samen en hoe met de buitenwereld?

Welk pad kiezen we?

Afhankelijk van het doel en de huidige situatie wordt de vorm gekozen: dit kan een training met een spelsimulatie zijn of bijvoorbeeld teamcoaching. Misschien is de wens zo specifiek dat die vraagt om een hele nieuwe aanpak.

Voorbereiding en ontwikkeling

Een bestaande spelsimulatie wordt eventueel aangepast aan uw situatie. Als gekozen is voor een nieuwe aanpak, dan volgt er een ontwikkeltraject. In beide gevallen worden de doelen concreet gemaakt voor het betreffende team.

Op reis

De training wordt ingezet. Het team krijgt een ervaring die jaren later nog vers op het netvlies staat.

Kernwoorden bij spelsimulaties zijn:
ervaren, experimenteren, energie en koppeling met de werkelijkheid.


Jane McGonnagal is mijn held. In haar TED talk vertelt ze over het belang van spelen.